** פתיחת המעון מותנית במינימום הרשמה.

*** תשלום מקדמה אינו מחייב פתיחת מעון

**** יש לשלם מקדמה באתר המתנ"ס, לאחר מכן יש למלא את הסכם הרישום המקוון

*** הרשמה לשנת תשפ"ב זה כאן  

*** הרשמה לשנת תשפ"ג זה כאן