גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
רב גילאי ו שעור פרטני בתיאום מקלט מוסיקה 550 600 מאיר אריאל