גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
רב גילאי א שעור פרטני בתיאום מקלט מוסיקה 280 310 מאיר אריאל

- מיועד למשתתפי חוגי המוסיקה במתנ"ס

- רישום בתיאום עם אריאל