גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
ב ומעלה א 17.30-18.45 חדר העשרה 210 230 עידו ברמן