גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
ה - ח א 15.15-16.30 חדר אומנות 245 275 טל אלון

* הרשמה מכיתה ב' ומעלה ובתאום עם טל