גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
ה - יב א 17.45-19.00 חדר אומנות 245 275 טל אלון

* הרשמה מכיתה ב ומעלה ובתאום עם טל