גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
א - ג א 16.30-17.30 מגרשי קט-רגל 210 230 סמי תדהר