גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
ד - ו  א 18.45-20.00 חדר העשרה 210 230 עידו ברמן