גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
ב בלבד א 17.45-18.30 סטודיו קטן 185 200 טל גרינברג