גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
ה- ו ב 18.30-19.30 סטודיו  ותיקים 195 215 מורן בני