גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
ה - ו ד 17.30-18.30 סטודיו גדול 195 215 טל גרינברג