גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
 ז
 

ד - קלאסי

ה - קלאסי

17.30-19.30

19.00-20.30

סטודיו ותיקים 645
 
720
 
דנה בנט
ב - מודרני 15.30-17.00 סטודיו גדול מעיין אשכנזי
ה - להקה 17.30-19.00 סטודיו גדול ניר אבן שוהם
א - פלמנקו 19.30-20.30 סטודיו גדול טל גרינברג