גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
ח - יב

ד - קלאסי

ה - קלאסי

19.30-21.00

17.30-19.00

סטודיו ותיקים 605 670 דנה בנט
ב - מודרני 19.00-20.30 סטודיו גדול מעיין אשכנזי
ד - ג'אז 18.30-19.30 סטודיו גדול טל גרינברג
ה - להקה 19.00-20.30 סטודיו גדול ניר אבן שוהם