גיל יום שעות פעילות מיקום

מחיר

פנים

מחיר

חוץ

פרטי

המדריך

רב גילאי ב 18.00-21.00 אולם פיס 790 875 נטלי גרבר
ג 17.15-20.15
ה 18.00-21.00