גיל יום שעות פעילות מיקום

מחיר

פנים

מחיר

חוץ

פרטי

המדריך

א, ב, ג ד 12.45-13.30 אולם פיס 180 195 נטלי גרבר