גיל יום שעות פעילות מיקום

מחיר

פנים

מחיר

חוץ

פרטי

המדריך

גן חובה ד 17.30-18.15 אולם כדורסל 180 195 יריב דנציגר