גיל יום שעות פעילות מיקום

מחיר

פנים

מחיר

חוץ

פרטי

המדריך

א ב 16.45-17.30 אולם כדורסל 230 255 יריב דנציגר
ד 16.45-17.30