גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
ג"ח - ג ב + ד 17.45-18.30 מגרשי הטניס 295 325 תומר דויטש