גיל יום שעות פעילות מיקום

מחיר

פנים

מחיר

חוץ

פרטי

המדריך

ז א 18.30-20.00 אולם כדורסל 460 505 אלגד צעידי
ד 15.00-16.30
ה 17.30-19.30