גיל יום שעות פעילות מיקום

מחיר

פנים

מחיר

חוץ

פרטי

המדריך

ה ב 16.00-17.30 אולם כדורסל 460 505 יוני בורד
ג 18.30-20.00
ה 14.30-16.00