גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
רב גילאי א,ב, ה 15.00-18.00 בריכת עשרת 825 825  

 * רישום בתאום עם אתי בלבד

* יתכנו שינויים בימי ובשעות הקבוצות