גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
רב גילאי ב 16.30-18.00 בריכת עשרת 550 580  
ד 16.15-18.45

 * רישום בתאום עם אתי בלבד

* יתכנו שינויים בימי ובשעות הקבוצות