גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
רב גילאי א 16.15-18.00 בריכת עשרת 445 470  
ה 17.15-18.00  

 * רישום בתאום עם אתי בלבד

* יתכנו שינויים בימי ובשעות הקבוצות