גיל יום שעות פעילות מיקום

מחיר

פנים

מחיר

חוץ

פרטי

המדריך

ט ב 17.30-19.00 אולם כדורסל 460 505 יריב דנציגר
ה 20.00-21.30
א 20.00-21.30