גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
רב גילאי ב + ה 18.00-18.45 בריכת עשרת 315 345 רונן ורטהיים

 * שיבוץ לאחר מבדק

* יתכנו שינויים בימי ובשעות הקבוצות