גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
רב גילאי ב 18.00.18.45 בריכת עשרת 315 345 ענת בוקוולד
ה 16.30-17.15