גיל יום שעות פעילות מיקום

מחיר

פנים

מחיר

חוץ

פרטי

המדריך

ג  - ו ג 16.00-16.45 אולם הכדורסל 190 210 דני לאופולד