גיל יום שעות פעילות מיקום

מחיר

פנים

מחיר

חוץ

פרטי

המדריך

גן חובה - ב ג 16.45-17.30 אולם הכדורסל 190 210 דני לאופולד