גיל יום שעות פעילות מיקום

מחיר

פנים

מחיר

חוץ

פרטי

המדריך

גן חובה ה 17.15-18.00 סטודיו אולם פיס 190 210