גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
רב גילאי א 17.30-18.00 בריכת עשרת 10 10