גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
רב גילאי ד  18.30-19.30 מגרשי הטניס 250 280 תומר דויטש