גיל יום שעות פעילות מיקום

מחיר

פנים

מחיר

חוץ

פרטי

המדריך

ג - ד ה 18.00-18.45 סטודיו אולם פיס 190 210