מתנ"ס גדרות

טלפון: 08-8591145, 
פקס: 08-8593214
דוא"ל: [email protected]

שעות קבלת קהל

מושב עשרת רח' האשל פ' הדקל ת.ד. 398

יום א' 12:00-17:00

ימים ב' ד' - 8:00-18:00

ימים ג' ה' - 8:00-17:00

מענה טלפוני

ימים א' ג' ה' - 8:30-13:30

ימים ב' ד' - 13:00-18:00