גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
ז

ד - קלאסי

ה - קלאסי

17.30-19.30

19.00-20.30

סטודיו ותיקים 525 575 דנה בנט
ד - ג'אז 19.30-20.30 סטודיו גדול טל גרינברג