גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
רב גילאי ג 20.00-20.45 מגרש ביה"ס 210 210 עמית קליין