החל הרישום למעון גדרות ולצהרוני המתנ"ס.

שימו לב,

יש לשלם דמי מקדמה באתר המתנ"ס, לאחר מכן יש למלא את הסכם הרישום המקוון.

לתשלום דמי מקדמה - מעון גדרות -  הרישום למעון רק לאחר פניה לטניה, מנהלת הגיל הרך, 054-8835100

להסכם רישום מקוון - מעון גדרות - הרישום למעון רק לאחר פניה לטניה, מנהלת הגיל הרך, 054-8835100

 

הרישום לצהרוני המתנ"ס  לאחר פניה לטניה, מנהלת הגיל הרך - 054-8835100

לתשלום דמי מקדמה - צהרוני המתנ"ס

להסכם רישום מקוון - צהרוני המתנ"ס