גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
ד - ז ב + ד 17.00-17.45 מגרשי הטניס 295 325 תומר דויטש