גיל יום שעות פעילות מיקום

מחיר פנים

 

מחיר חוץ

 

פרטי המדריך

 

ג - ה +ו ומעלה א 17.30-18.30 אולם פיס 240 240 בר טיבי