גיל יום שעות פעילות מיקום

מחיר

פנים

מחיר

חוץ

פרטי

המדריך

נבחרת א 19.00-20.30 אולם פיס 60 60 בר טיבי