גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר  פרטי המדריך
כיתות ו' יפורסם בהמשך יפורסם בהמשך בריכת עשרת 185 רונן ורטהיימם