שימו לב,  מועד תחילת הקורסים 9.7.23. חלוקה לקבוצות לאחר מבדקים

 

4.7.23 - 16.00 - להרשמה 

6.7.23 - 16.00 - להרשמה

4.7.23 - 16.30 - להרשמה

6.7.23 - 16.30 - להרשמה

4.7.23 - 17.00 - להרשמה

6.7.23 - 17.00 - להרשמה

4.7.23 - 17.30 - להרשמה

6.7.23 - 17.30 - להרשמה

4.7.23 - 18.00 - להרשמה

6.7.23 - 18.00 - להרשמה

4.7.23 - 18.30 - להרשמה

6.7.23 - 18.30 - להרשמה