החלה ההרשמה לחוגי הטניס

שעה 16:30-17:15 כיתה א-ג.
שעה 17:15-18:00 כיתה ד-ו.
שעה 18:00-18:45 כיתה ז-ח.
שעה 18:45-19:30 כיתה ט-י.
19:30-20:15 כיתה יא-יב ובוגרים