ערב תרבות 10.11.18

ערב מלגות ע"ש רב-חובל מושיקו לוי ז"ל

ערב תרבות 2.jpg