סובב גדרות / יום הליכה 2018

אירוע סובב גדרות 2018 - נדחה

אירוע סובב גדרות  שעתיד היה להתקיים ביום שישי 16.11.18.

נדחה בשל תנאי מזג האוויר.

מועד חדש יפורסם בהמשך