מערכת שעות

ג'אז א
יום ד'
18.00 - 18.45 סטודיו קטן
פלמנקו ג-ו
יום ה'
18.15 - 19.00 סטודיו קטן
ג'אז מחזמר ב
יום ה'
17.15 - 18.00 סטודיו קטן
ג'אז מחזמר ג-ד
יום ה'
16.15 - 17.15 סטודיו קטן
ג'אז מחזמר ה - ו
יום ה'
15.15 - 16.15 סטודיו גדול
היפ-הופ ג-ד
יום ה'
18.15 - 19.15 סטודיו גדול
היפ-הופ ה - ו
יום ה'
16.15 - 17.15 סטודיו גדול
ג'אז בשילוב קלאסי א
יום א'
18.00 - 18.45 סטודיו קטן
ג'אז בשילוב קלאסי ב
יום א'
17.15 - 18.00 סטודיו קטן
בלט קלאסי ג-ד
יום א'
16.15 - 17.15 סטודיו קטן
בלט קלאסי ה - ו
יום א'
15.15 - 16.15 סטודיו קטן
פלמנקו כיתה ב
יום א'
18.45 - 19.30
ג-ד בסיס 1 (בלט, ג'אז מחזמר)
יום א'
16.15 - 17.15 סטודיו קטן
יום ה'
16.15 - 17.15 סטודיו גדול
ג-ד בסיס 2 (בלט, היפ-הופ)
יום א'
16.15 - 17.15 סטודיו קטן
יום ה'
18.15 - 19.15 סטודיו גדול
ג-ד בסיס 3 (ג'אז מחזמר, היפ-הופ)
יום ה'
18.15 - 19.15 סטודיו קטן
16.15 - 17.15 סטודיו גדול
ה-ו בסיס 1 (בלט, ג'אז מחזמר)
יום א'
15.15 - 16.15 סטודיו קטן
יום ה'
15.15 - 16.15 סטודיו גדול
ה-ו בסיס 2 (בלט, מודרני)
יום א'
15.15 - 16.15 סטודיו קטן
יום ב'
15.15 - 16.15 סטודיו גדול
ה-ו בסיס 3 (ג'אז מחזמר, היפ-הופ)
יום ה'
16.15 - 17.15 סטודיו גדול
15.15 - 16.15 סטודיו גדול
א - בסיס ( ג'אז בשילוב קלאסי, ג'אז)
יום א'
18.00 - 18.45 סטודיו קטן
יום ד'
18.00 - 18.45 סטודיו קטן
ב - בסיס (ג'אז בשילוב קלאסי, ג'אז מחזמר)
יום א'
17.15 - 18.00 סטודיו קטן
יום ה'
17.15 - 18.00 סטודיו קטן
ה-ו מורחב 1 (בלט, ג'אז מחזמר, מודרני)
יום א'
15.15 - 16.15 סטודיו קטן
יום ב'
15.15 - 16.15 סטודיו גדול
יום ה'
15.15 - 16.15 סטודיו גדול
ה-ו מורחב 2 (בלט, ג'אז מחזמר, היפ-הופ)
יום א'
15.15 - 16.15 סטודיו קטן
יום ה'
16.15 - 17.15 סטודיו גדול
15.15 - 16.15 סטודיו גדול
ה-ו מורחב 3 (בלט, מודרני, היפ-הופ)
יום א'
15.15 - 16.15 סטודיו קטן
יום ב'
15.15 - 16.15 סטודיו גדול
יום ה'
16.15 - 17.15 סטודיו גדול
ג-ד מורחב (בלט, ג'אז מחזמר, היפ-הופ)
יום א'
16.15 - 17.15 סטודיו קטן
יום ה'
17.15 - 18.15 סטודיו קטן
16.15 - 17.15 סטודיו קטן
ה-ו מוגבר (בלט, ג'אז מחזמר, מודרני, היפ-הופ)
יום א'
15.15 - 16.15 סטודיו קטן
יום ב'
15.15 - 16.15 סטוידו גדול
יום ה'
16.15 - 17.15 סטודיו גדול
15.15 - 16.15 סטודיו גדול
מסלול קלאסי ט-יב (בלט ט/י-יב, קלאסי מצויינות, פוינט)
יום א'
18.30 - 21.00 סטודיו גדול
יום ד'
18.30 - 20.00 סטודיו ותיקים
ז-ח מוגבר (בלט, ג'אז מחזמר, מודרני, היפ-הופ)
יום א'
17.00 - 18.30 סטודיו גדול
יום ב'
16.15 - 17.45 סטודיו גדול
יום ד'
16.45 - 18.15 סטודיו ותיקים
יום ה'
19.15 - 20.15 סטודיו גדול
18.15 - 19.15 סטודיו גדול
ז-ח בסיס 1 (בלט, ג'אז מחזמר)
יום א'
17.00 - 18.30 סטודיו גדול
יום ד'
16.45 - 18.15 סטודיו ותיקים
יום ה'
19.15 - 20.15 סטודיו גדול
ז-ח בסיס 2 (בלט, מודרני)
יום א'
17.00 - 18.30 סטודיו גדול
יום ב'
16.15 - 17.45 סטודיו גדול
יום ד'
16.45 - 18.15 סטודיו ותיקים
ז-ח בסיס 3 (בלט, היפ-הופ)
יום א'
17.00 - 18.30 סטודיו גדול
יום ד'
16.45 - 18.15 סטודיו ותיקים
יום ה'
18.15 - 19.15 סטודיו גדול
ט-יב-בסיס (בלט קלאסי, מחול מודרני)
יום ב'
בתיאום סטודיו גדול
יום ד'
20.00 - 21.30 סטודיו ותיקים
18.30 - 20.00 סטודיו גדול
ז-ח מורחב 1 (בלט, ג'אז מחזמר, מודרני)
יום א'
17.00 - 18.30 סטודיו גדול
יום ב'
16.15 - 17.45 סטודיו גדול
יום ד'
16.45 - 18.15 סטודיו ותיקים
יום ה'
19.15 - 20.15 סטודיו גדול
ז-ח מורחב 2 (בלט, ג'אז מחזמר, היפ-הופ)
יום א'
17.00 - 18.30 סטודיו גדול
יום ד'
16.45 - 18.15 סטודיו ותיקים
יום ה'
19.15 - 20.15 סטודיו גדול
18.15 - 19.15 סטודיו גדול
ז-ח ג'אז מחזמר
יום ה'
19.15 - 20.15 סטודיו גדול
ט-יב ג'אז מודרני
יום ב'
19.15 - 20.45 סטודיו גדול
ה-ו להקת טרום עתודה (בלט, רפרטואר)
יום א'
17.00 - 18.30 סטודיו ותיקים
15.45 - 16.45 סטודיו גדול
יום ד'
17.00 - 18.30 סטודיו גדול
15.45 - 16.45 סטודיו ותיקים
ז-ח להקת עתודה (בלט, רפרטואר)
יום א'
17.00 - 18.30 סטודיו גדול
15.15 - 16.45 סטודיו ותיקים
יום ד'
16.45 - 18.15 סטודיו ותיקים
15.15 - 16.45 סטודיו גדול
ט - יב בוגרת (בלט, מודרני, להקה ט-יב)
ה-ו מצוינות 1 (בלט, רפרטואר, ג'אז מחזמר,היפ-הופ)
יום א'
17.00 - 18.30 סטודיו ותיקים
15.45 - 16.45 סטודיו גדול
יום ד'
17.00 - 18.30 סטודיו גדול
15.45 - 16.45 סטודיו ותיקים
יום ה'
16.15 - 17.15 סטודיו גדול
15.15 - 16.15 סטודיו גדול
ה-ו מצוינות 2 (בלט, רפרטואר, ג'אז מחזמר,מודרני)
יום א'
17.00 - 18.30 סטודיו ותיקים
15.45 - 16.45 סטודיו גדול
יום ב'
15.15 - 16.15 סטודיו גדול
יום ד'
17.00 - 18.30 סטודיו ותיקים
15.45 - 16.45 סטודיו ותיקים
יום ה'
15.15 - 16.15 סטודיו גדול
ה-ו מצוינות 3 (בלט, רפרטואר, ג'אז מחזמר, מודרני, היפ-הופ)
יום א'
17.00 - 18.30 סטודיו ותיקים
15.45 - 16.45 סטודיו גדול
יום ב'
15.15 - 16.15 סטודיו גדול
יום ד'
17.00 - 18.30 סטודיו גדול
15.45 - 16.45 סטודיו ותיקים
יום ה'
16.15 - 17.15 סטודיו גדול
15.15 - 16.15 סטודיו גדול
ז-ח מצוינות 1 (בלט, רפרטואר, מודרני)
יום א'
17.00 - 18.30 סטודיו גדול
15.15 - 16.45 סטודיו ותיקים
יום ב'
16.15 - 17.45 סטודיו גדול
יום ד'
16.45 - 18.15 סטודיו ותיקים
15.15 - 16.45 סטודיו גדול
ז-ח מצוינות 2 (בלט, רפרטואר, ג'אז מחזמר, היפ-הופ)
יום א'
17.00 - 18.30 סטודיו גדול
15.15 - 16.45 סטודיו ותיקים
יום ד'
16.45 - 18.15 סטודיו ותיקים
15.15 - 16.45 סטודיו גדול
יום ה'
19.15 - 20.15 סטודיו גדול
18.15 - 19.15 סטודיו גדול
ז-ח מצוינות 3 (בלט, רפרטואר, מודרני, ג'אז מחזמר)
יום א'
17.00 - 18.30 סטודיו גדול
15.15 - 16.45 סטודיו ותיקים
יום ב'
16.15 - 17.45 סטודיו גדול
יום ד'
16.45 - 18.15 סטודיו ותיקים
15.15 - 16.45 סטודיו גדול
יום ה'
19.15 - 20.15 סטודיו גדול
ז-ח מצוינות 4 (בלט, רפרטואר, מודרני, היפ-הופ)
יום א'
17.00 - 18.30 סטודיו גדול
15.15 - 16.45 סטודיו ותיקים
יום ב'
16.15 - 17.45 סטודיו גדול
יום ד'
16.45 - 18.15 סטודיו ותיקים
15.15 - 16.45 סטודיו גדול
יום ה'
18.15 - 19.15 סטודיו גדול
ז-ח מצוינות 5 (בלט, רפרטואר, מודרני, ג'אז מחזמר, היפ-הופ)
יום א'
17.00 - 18.30 סטודיו גדול
15.15 - 16.45 סטודיו ותיקים
יום ב'
16.15 - 17.45 סטודיו גדול
יום ד'
16.45 - 18.15 סטודיו ותיקים
15.15 - 16.45 סטודיו גדול
יום ה'
19.15 - 20.15 סטוידו גדול
18.15 - 19.15 סטודיו גדול
ט - יב מצויינות 1 (בלט, קלאסי מצויינות ט-יב, פוינט ט-יב, מודרני, להקה ט-יב)
ט - יב מצויינות 2 (בלט, קלאסי מצויינות ט-יב, פוינט ט-יב, מודרני, להקה ט-יב, ג'אז מודרני ט-יב)
א-ג ברייקדאנס
יום א'
17:00 - 18:00 סטודיו פיס
יום ד'
17.00 - 18.00 סטודיו פיס
ד-ו ברייקדאנס
יום א'
16:00 - 17:00 סטודיו פיס
יום ד'
16.00 - 17.00 סטודיו פיס
ברייקדאנס א - ג יום א
יום א'
17.00 - 18.00
ברייקדאנס א - ג יום ד
יום ד'
17.00 - 18.00
ברייקדאנס ד - ו יום א
יום א'
16.00 - 17.00
ברייקדאנס ד - ו יום ד
יום ד'
16.00 - 17.00
תנועה יצירתית 3.5-4.5
יום ד'
17.15 - 18.00 סטודיו קטן
יסודות המחול גן חובה
יום ד'
16.30 - 17.15 סטודיו קטן