מערכת שעות

ריאלטיס
יום א'
09.00 - 10.00 סטודיו גדול
יום ד'
09.00 - 10.00 סטודיו גדול
קב' 1
יום ב'
20.00 - 21.30 אולם כדורסל
יום ה'
20.00 - 21.30 אולם כדורסל
קב' 2
יום ב'
21.30 - 23.00 אולם כדורסל
יום ה'
21.30 - 23.00 אולם כדורסל