מערכת שעות

אימון נבחרת
יום ב'
16.15 - 18.30
יום ד'
16.15 - 18.30
תחרותית קומאן
יום א'
15.00 - 18.00 בריכה
יום ג'
15.00 - 18.00 בריכה
יום ה'
15.00 - 16.30 בריכה
יום ו'
13.00 - 14.30 אולם פיס
תחרותית ילדות
יום א'
15.30 - 18.30 בריכה
יום ג'
15.00 - 17.30
יום ה'
15.00 - 17.30
יום ו'
13.00 - 14.00
קדם תחרותי
יום ב'
15.45 - 17.15
יום ד'
15.45 - 17.15 בריכה
יום ה'
17.30 - 18.15
ג'וניור
יום א'
16.00 - 19.00 בריכה
יום ג'
16.00 - 19.00 בריכה
יום ה'
16.00 - 17.30 בריכה
יום ו'
13.00 - 14.30 אולם פיס
עממי –פנינה
יום ג'
18.15 - 19.00
יום ה'
17.15 - 18.00 בריכה
עממי -אדווה
יום ב'
15.00 - 15.45
יום ד'
15.00 - 15.45 בריכה
עממי - אלמוג
יום א'
18.15 - 19.00
יום ה'
16.30 - 17.15
ברקודה
יום א'
18.15 - 19.00 בריכה
יום ג'
18.15 - 19.00 בריכה