מערכת שעות

גן חובה
יום ב'
16:30 - 17:15 מגרש מקורה בי"ס
א - ב
יום ב'
18:00 - 18:45 מגרש מקורה בי"ס
יום ד'
16.45 - 17.30 מגרש מועצה
טרום חובה
יום ד'
17.30 - 18.15 מגרש מועצה
ג - ו
יום ב'
17.15 - 18.00 מגרש מקורה ביה"ס
יום ד'
18.15 - 19.00 מגרש מועצה
ד - ו
יום א'
17.15 - 18.00 מגרש הטניס
יום ד'
17.15 - 18.00 מגרש הטניס
א - ג
יום א'
16:30 - 17:15 מגרש הטניס
יום ד'
16.30 - 17.15 מגרש טניס
ז - ח
יום א'
17:15 - 18:00 מגרש הטניס
יום ד'
17.15 - 18.00 מגרש הטניס
ט - י
יום א'
18.45 - 19.30 מגרש הטניס
יום ד'
18.45 - 19.30 מגרש הטניס
א - ג
יום ה'
18.00 - 18.45 אולם אירועים
ד - ו
יום ה'
18.45 - 19.45 אולם אירועים
ז ומעלה
יום ה'
20.00 - 21.15 אולם פיס