מערכת שעות

נבחרת צעירה
יום א'
15.00 - 17.15 אולם פיס
יום ב'
18.00 - 19.30 אולם פיס
יום ג'
15.00 - 17.15 אולם פיס
יום ה'
15.00 - 17.15 אולם פיס
נבחרת בוגרת
יום א'
17.15 - 19.30 אולם פיס
יום ג'
17.15 - 19.30
יום ד'
18.00 - 19.30 אולם פיס
יום ה'
17.15 - 19.30 אולם פיס
גן חובה 1
יום ב'
16.30 - 17.15 אולם פיס
יום ד'
16.30 - 17.15
גן חובה 2
יום ב'
17.15 - 18.00 אולם פיס
יום ד'
17.15 - 18.00
עממי ג +
יום ב'
16.30 - 17.15 אולם פיס
יום ד'
16.30 - 17.15 אולם פיס
פרחי ספורט כיתות א'-ב
יום ב'
15.30 - 16.30 אולם פיס
יום ד'
15.30 - 16.30
מתקדמות
יום ב'
17.15 - 18.45 אולם פיס
יום ד'
17.15 - 18.45 אולם פיס
תחרותי - בנים
יום ב'
15.00 - 17.15 אולם פיס
יום ד'
15.30 - 17.45 אולם פיס
יום ה'
15.00 - 17.15 אולם פיס
עממי א-ב
יום ב'
17.15 - 18.00 אולם פיס
יום ד'
17.15 - 18.00 אולם פיס
עממי גן חובה
יום ב'
16.30 - 17.15 אולם פיס
יום ד'
16.30 - 17.15 אולם פיס
בנים עממי ג+
יום ב'
17.15 - 18.00 אולם פיס
יום ד'
17.45 - 18.30 אולם פיס