מחר יום ב' 11.9.17, תיסגר מזכירות המתנ"ס בשעה 17:00